From Romania

Ionela Panait small photoMany of our network members have written reports about the conference and workshops which we attended and also the formation of our new network. Over the coming months we will publish these reports as guest blog posts.

Our first article is from Romanian Librarian Ionela Panait.

 

 

Rolul bibliotecilor publice în combaterea analfabetismului funcțional la adulți

Functional Illiteracy Europe este o inițiativă gândită de către Biblioteca Botkyrka din Suedia pentru bibliotecile publice, în cadrul Programului Grundtvig. Ea urmărește o mai bună înțelegere a rolului pe care bibliotecile îl pot avea în combaterea analfabetismului funcțional la adulți.

Câștigătoare în urma lansării apelului pe plan național, cu bucurie și mândrie ne-a reprezentat Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș alături de alte biblioteci publice din Suedia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Republica Cehă, Germania, Olanda, Letonia, Italia, Irlanda, Slovenia, Bulgaria și Polonia.

Proiectul a fost dedicat bibliotecarilor, profesorilor și personalului care lucrează în domeniul alfabetizării adulților, din țările participante la Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (LLP). Au avut întâietate bbliotecari cu experiență anterioară în domeniul alfabetizării adulților sau cu ambiții de a iniția un program în conformitate cu tema atelierului.

Workshopul ”Perspective asupra analfabetismului la adulți și învățarea unei a doua limbi: Spre o colaborare a bibliotecilor publice europene”, finanțat prin Programul Grundtvig, a avut loc în perioada 9-13 iunie 2014 și a combinat lecturi publice, susținute de reprezentanții unor instituții publice sau ai unor organizații non-guvernamentale care luptă pentru diminuarea analfabetismului la adulți, prezentări de proiecte de alfabetizare din țările participante, urmate de ample dezbateri și discuții.

Atelier in Botkyrka

Pornind de la conceptul de alfabetizare și de la definițiile date de UNESCO de-a lungul anilor alfabetizării funcționale, s-a discutat intens despre dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, a competențelor și instrumentelor profesionale necesare pentru a sprijini mai bine procesul de alfabetizare în randul adulților lipsiți de o educație de bază.

Lisa Krolak, invitat de onoare de la UNESCO, a subliniat că bibliotecile publice trebuie să arate cât sunt de importante în comunitate. Acest lucru este, de asemenea, conectat la faptul că biblioteca publică trebuie să fie relevantă şi pentru oamenii care trăiesc acolo, lucru întărit şi de Kristian Nagel Delica, cercetător la Universitatea din Roskilde din Danemarca, care a menţionat că bibliotecile publice pot îndeplini şi funcţia de spații sociale în cartierele defavorizate, atâta timp cât ele se vor adapta la noile nevoi.

Atelierul din Botkyrka a abordat analfabetismul funcțional şi prin prisma învăţării unei a doua limbi. Majoritatea adulților analfabeți din punct de vedere funcțional din Europa utilizează limba maternă ca singura lor limbă. Cu toate acestea, șomajul crescut din anumite țări europene și schimbările survenite în compoziția demografică a Europei fac ca necesitatea vorbirii unei a doua limbi să fie tot mai importantă.

O parte a conținutului workshop-ului a fost teoretică, în timp ce alte prezentări au fost mai mult concentrate pe modele practice și implementări ale metodelor pedagogice. Un astfel de exemplu îi aparține Lenei Ryman Wilden, profesor de limbă suedeză ce lucrează cu imigranți din Norrköping. Prelegerea sa despre procesul de a dezvolta o aplicație proiectată pentru formare lingvistică pentru elevi adulți a constat în prezentarea iPad-ului ca un nou mod de a îmbunătăți abilitățile de limbă suedeză ale cursanților. Aceasta a povestit cum crearea aplicației Alfavux (în limba suedeză), în colaborare cu Agenția Națională Suedeză pentru Educație, a condus la îmbunătățirea rezultatelor de învățare a limbii suedeze a persoanelor imigrante din Suedia.

Pe parcursul întregii săptămâni, au fost promovate şi unele edituri care se ocupă cu diminuarea analfabetismului la adulţi. Este cazul editurii E-förlaget din Suedia, care publică cărți ușor de citit, atât de ficțiune și non-ficțiune, cât şi cărți audio și e-book-uri pentru persoanele cu dizabilități de citire. Publicul său este format din dislexici, imigranți, persoane cu alte deficiențe de citire cauzate de dizabilități intelectuale, precum și tineri din casele unde lectura a fost neglijată.

În cadrul sesiunilor interactive, au existat opinii diferite cu privire la rolul bibliotecii publice în eliminarea analfabetismului funcţional. Cert este că biblioteca publică poate stabili care organizații locale și naționale sunt implicate în această activitate de diminuare a analfabetismului și poate dezvolta parteneriate cu ei, pentru a-şi aduce contribuţia prin resursele deţinute şi prin expertiza sa.

Stockholm Public Library

Vizita informală de documentare în cadrul Bibliotecii Publice din Stockholm a demonstrat toate aceste aspecte, îmbunătăţind experienţa celor 15 bibliotecari publici din Europa.
Biblioteca Publică din Stockholm, una dintre cele mai cunoscute clădiri ale oraşului, a fost proiectată de Erik Gunnar Asplund şi pusă în funcţiune în anul 1928 cu aproximativ 200 000 de cărţi.

Astăzi, ea include mai mult de 2 milioane de volume și 2,4 milioane de casete audio, CD-uri și cărți audio. Utilizatorii săi se pot bucura de toate facilităţile unei biblioteci publice de asemenea amploare, tot ce trebuie făcut e achiziţionarea unui card de bibliotecă – care este gratuit. Astfel, pot folosi singuri sistemul de împrumut şi returnare cărţi, e-cărți și articole de ziar direct prin calculator, prin unele telefoane mobile și tablete. Dacă există nevoie de ajutor, se poate rezerva o programare cu un bibliotecar pentru un timp mai îndelungat. Există şi un sprijin suplimentar pentru nevăzători şi persoanele cu deficienţe de vedere și a persoanelor cu dificultăți de citire.

Așa cum s-a menționat şi în timpul workshop-ului, crearea de rețele presupune muncă și responsabilitate. Dar în același timp, poate însemna și schimb de metode, materiale și idei, împărtășirea cunoștințelor și a solidarității, care să conducă la o colaborare a bibliotecilor publice europene.

Suedia - participantii din Europa

Ionela Panait
Bibliotecar
Biblioteca Judeţeană ”Dinicu Golescu” Argeş

Comments for all – a project on digital democracy

Foto på Malin Crona

Malin Crona. Fotograf: Ulf Lundin

Malin Crona is the editor in chief for the Swedish easy-to-read newspaper 8 Sidor, in English 8 Pages. 8 Pages tells what is happening in an easy-to-understand manner.

8 Pages has developed a comment field that is easy to manage for everybody. It is easy to comprehend, it is easy to participate in the digital debate, even if you are not used to reading or writing. You can see an example on the 8 Pages website (in Swedish).

Malin Crona will tell us more about what is required to include everyone in the ongoing democratic digital discourse.

Listen to Malin Crona when she talks about Comment track för all in the UX Podcast.

To make oneself heard – Comment tracks for all 
Thursday 12 June, 11-12 (PUBLIC LECTURE)

Digital environments for all

Foto på Lena Ryman Wilden

Lena Ryman Wildén is a teacher in Second Language, and works with Swedish för Immigrants in Norrköping.

She introduced iPads as a new way to improve her students’ Swedish skills, and discovered there was a lack of apps that focused on adults. To fill this void, she created the app Alfavux (in swedish) in cooperation with the Swedish National Agency for Education.

Ryman Wildéns lecture is about the process of developing an app designed for language training for older students with a mother tongue other than Swedish.

Digital environments for all – about the work with an app for older students with a mother tongue other than Swedish
Wednesday 11 June, 11:30-12:15 (PUBLIC LECTURE)

Libraries as social spaces

Kristian Nagel Delica

Kristian Nagel Delica.

Kristian Nagel Delica is Ph.D and assistant professor at the Departement of Social, Spatial and Environmental Change at Roskilde University in Denmark.

His research is transdisciplinary and seeks to connect sociological theories and methods to areas as diverse as Library and Information Science, Urban Studies, Social Innovation and Health Promotion.

His Ph.D dissertation was a study of how public libraries in disadvantaged areas in Denmark tried to develop themselves in to multifunctional community centres dealing with the diverse needs of the citizens in the areas. Recent work includes an essay discussing perspectives on the Danish library sector in the 2010’s (2014, PDF), a co-authored article on libraries as community centres in the International Handbook on Social Innovation (2014), and a literature review dissecting the empirical research on public libraries as creators of social capital (2013, PDF, in Danish).

Kristian Nagel Delica will talk about public libraries as hybrid institutions and social spaces in disadvantaged neighbourhoods.

Public libraries as hybrid institutions: social innovative spaces in disadvantaged neighbourhoods?
Thursday 12 June, 10:00-11:20 (PUBLIC LECTURE)

 

 

Literacy and multimodality

Bild på Qarin Franker Foto: Thomas Melin

Qarin Franker. Fotograf: Thomas Melin

Qarin Franker is Ph.D and assistant professor at the Department of Swedish, University of Gothenburg in Sweden.

Her thesis is called “Literacies and Visual Texts: Studies on Teachers and Low Educated Learners in the Basic Swedish Language Programme for Adult Immigrants (2011)” (in Swedish). It aims to broaden the understanding concerning literacy from the traditional focus on verbal text to include the aspects of visual understanding.

 

Literacy and multimodality will be the topic of her lecture.

Literacy and multimodality
Tuesday 10 June, 10:00-11:00 (PUBLIC LECTURE)

Easy-to-Read audio books and e-books

From now on, we are going to present the participating lecturer and activities during the workshop week in June, here on the blog. The first one that will be introduced is the Swedish publishing house LL-förlaget.

LL-förlagets logoLL-förlaget is an Easy-to-Read publishing house, and is part of the Center for Easy-to-Read, along with the newspaper 8 Pages and the Easy-to-Read Commission Service that adapts easy-to-read versions of governmental committee publications and other material for public authorities.

Foto på Laura Mendez Fotograf: Ulf Lundin

Laura Mendez. Fotograf: Ulf Lundin

LL-förlaget publishes easy-to-read books, both fiction and non-fiction, audio books and e-books for people with reading disabilities. The audience consists of dyslectics, immigrants, people with other reading impairments caused by intellectual disability, and young people from homes where reading has been neglected.

Laura Mendez Edkvist, publisher-in-Chief of LL-förlaget, presents the latest publications, with special focus on audio books and e-books.

Easy-to-Read audio books and e-books
Tuesday 10 June, 11:30-12:00 (PUBLIC LECTURE)

More about the Center for Easy-to-Read in english