From Romania

Ionela Panait small photoMany of our network members have written reports about the conference and workshops which we attended and also the formation of our new network. Over the coming months we will publish these reports as guest blog posts.

Our first article is from Romanian Librarian Ionela Panait.

 

 

Rolul bibliotecilor publice în combaterea analfabetismului funcțional la adulți

Functional Illiteracy Europe este o inițiativă gândită de către Biblioteca Botkyrka din Suedia pentru bibliotecile publice, în cadrul Programului Grundtvig. Ea urmărește o mai bună înțelegere a rolului pe care bibliotecile îl pot avea în combaterea analfabetismului funcțional la adulți.

Câștigătoare în urma lansării apelului pe plan național, cu bucurie și mândrie ne-a reprezentat Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș alături de alte biblioteci publice din Suedia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Republica Cehă, Germania, Olanda, Letonia, Italia, Irlanda, Slovenia, Bulgaria și Polonia.

Proiectul a fost dedicat bibliotecarilor, profesorilor și personalului care lucrează în domeniul alfabetizării adulților, din țările participante la Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (LLP). Au avut întâietate bbliotecari cu experiență anterioară în domeniul alfabetizării adulților sau cu ambiții de a iniția un program în conformitate cu tema atelierului.

Workshopul ”Perspective asupra analfabetismului la adulți și învățarea unei a doua limbi: Spre o colaborare a bibliotecilor publice europene”, finanțat prin Programul Grundtvig, a avut loc în perioada 9-13 iunie 2014 și a combinat lecturi publice, susținute de reprezentanții unor instituții publice sau ai unor organizații non-guvernamentale care luptă pentru diminuarea analfabetismului la adulți, prezentări de proiecte de alfabetizare din țările participante, urmate de ample dezbateri și discuții.

Atelier in Botkyrka

Pornind de la conceptul de alfabetizare și de la definițiile date de UNESCO de-a lungul anilor alfabetizării funcționale, s-a discutat intens despre dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, a competențelor și instrumentelor profesionale necesare pentru a sprijini mai bine procesul de alfabetizare în randul adulților lipsiți de o educație de bază.

Lisa Krolak, invitat de onoare de la UNESCO, a subliniat că bibliotecile publice trebuie să arate cât sunt de importante în comunitate. Acest lucru este, de asemenea, conectat la faptul că biblioteca publică trebuie să fie relevantă şi pentru oamenii care trăiesc acolo, lucru întărit şi de Kristian Nagel Delica, cercetător la Universitatea din Roskilde din Danemarca, care a menţionat că bibliotecile publice pot îndeplini şi funcţia de spații sociale în cartierele defavorizate, atâta timp cât ele se vor adapta la noile nevoi.

Atelierul din Botkyrka a abordat analfabetismul funcțional şi prin prisma învăţării unei a doua limbi. Majoritatea adulților analfabeți din punct de vedere funcțional din Europa utilizează limba maternă ca singura lor limbă. Cu toate acestea, șomajul crescut din anumite țări europene și schimbările survenite în compoziția demografică a Europei fac ca necesitatea vorbirii unei a doua limbi să fie tot mai importantă.

O parte a conținutului workshop-ului a fost teoretică, în timp ce alte prezentări au fost mai mult concentrate pe modele practice și implementări ale metodelor pedagogice. Un astfel de exemplu îi aparține Lenei Ryman Wilden, profesor de limbă suedeză ce lucrează cu imigranți din Norrköping. Prelegerea sa despre procesul de a dezvolta o aplicație proiectată pentru formare lingvistică pentru elevi adulți a constat în prezentarea iPad-ului ca un nou mod de a îmbunătăți abilitățile de limbă suedeză ale cursanților. Aceasta a povestit cum crearea aplicației Alfavux (în limba suedeză), în colaborare cu Agenția Națională Suedeză pentru Educație, a condus la îmbunătățirea rezultatelor de învățare a limbii suedeze a persoanelor imigrante din Suedia.

Pe parcursul întregii săptămâni, au fost promovate şi unele edituri care se ocupă cu diminuarea analfabetismului la adulţi. Este cazul editurii E-förlaget din Suedia, care publică cărți ușor de citit, atât de ficțiune și non-ficțiune, cât şi cărți audio și e-book-uri pentru persoanele cu dizabilități de citire. Publicul său este format din dislexici, imigranți, persoane cu alte deficiențe de citire cauzate de dizabilități intelectuale, precum și tineri din casele unde lectura a fost neglijată.

În cadrul sesiunilor interactive, au existat opinii diferite cu privire la rolul bibliotecii publice în eliminarea analfabetismului funcţional. Cert este că biblioteca publică poate stabili care organizații locale și naționale sunt implicate în această activitate de diminuare a analfabetismului și poate dezvolta parteneriate cu ei, pentru a-şi aduce contribuţia prin resursele deţinute şi prin expertiza sa.

Stockholm Public Library

Vizita informală de documentare în cadrul Bibliotecii Publice din Stockholm a demonstrat toate aceste aspecte, îmbunătăţind experienţa celor 15 bibliotecari publici din Europa.
Biblioteca Publică din Stockholm, una dintre cele mai cunoscute clădiri ale oraşului, a fost proiectată de Erik Gunnar Asplund şi pusă în funcţiune în anul 1928 cu aproximativ 200 000 de cărţi.

Astăzi, ea include mai mult de 2 milioane de volume și 2,4 milioane de casete audio, CD-uri și cărți audio. Utilizatorii săi se pot bucura de toate facilităţile unei biblioteci publice de asemenea amploare, tot ce trebuie făcut e achiziţionarea unui card de bibliotecă – care este gratuit. Astfel, pot folosi singuri sistemul de împrumut şi returnare cărţi, e-cărți și articole de ziar direct prin calculator, prin unele telefoane mobile și tablete. Dacă există nevoie de ajutor, se poate rezerva o programare cu un bibliotecar pentru un timp mai îndelungat. Există şi un sprijin suplimentar pentru nevăzători şi persoanele cu deficienţe de vedere și a persoanelor cu dificultăți de citire.

Așa cum s-a menționat şi în timpul workshop-ului, crearea de rețele presupune muncă și responsabilitate. Dar în același timp, poate însemna și schimb de metode, materiale și idei, împărtășirea cunoștințelor și a solidarității, care să conducă la o colaborare a bibliotecilor publice europene.

Suedia - participantii din Europa

Ionela Panait
Bibliotecar
Biblioteca Judeţeană ”Dinicu Golescu” Argeş

Some pictures from the week

Tomorrow is the last day of the workshop week in Botkyrka, and in the afternoon we’ll discuss how we can create a network regarding literacy among adults and the role of the library. As someone said during the workshop session today, networking is work as well as a responsibility. But it’s also about exchanging methods, materials and ideas, knowledge sharing and solidarity.

Text saying Networking is work - Knowledge sharing - Solidarity

From the workshop session on Thursday.

The week has been quite intensive with the aim of giving different perspectives on literacy, and also space to discuss this topic in order to deepen our knowledge. Some of the content have been more theoretical while other presentations have been more focused on practical examples and implementations of pedagogical methods.

Two pictures of Birgitta Notlöf giving an lecture

A lot of fabrique and action when Birgitta Notlöf from the non-profit organisation Livstycket Knowledge and Design Centre presented their work with functional pedagogy.

One aspect important to remember is that we should not define people from what they don’t know but from what they know. You might be literate in one society, but not necessarily in another.

A walking tour in Botkyrka

Reading the landscape during a walking tour in Botkyrka inspired by Qarin Frankers lecture on literacy and multimodality.

It was pointed out by Lisa Krolak from UNESCO that the public libraries need to show others that we’re important, not just tell each other. This is also connected to that the public library must be relevant in its local society and for the people living there. As Kristian Nagel Delica, researcher from Roskilde University, emphasized it’s not necessarily about building new libraries, but about adapting the old ones to new needs and new times.

Picture of Kristian Nagel Delica

Kristian Nagel Delica spoke about the library as a hybrid institution and social space.

So, what’s the role of the public library when it comes to supporting literacy among adults? How can we collaborate on this matters together? We might not have all the answers tomorrow, but we’ll for sure have made some progress.

The topic of the Workshop in Botkyrka

The majority of the functionally illiterate adults in Europe use the language of instruction – that is, the languages of the different official school systems – as their first language. However, changes in Europe’s demographic composition makes it increasingly important to discuss second language aspects of all literacy related issues. In order to narrow down the scope, the Workshop in Botkyrka will therefore have a second language approach to functional illiteracy. Its focus will be on library work that relates to basic literacy skills among adults with first languages other than the majority language in the country where they live. Special attention will be paid to literacy problems among adults that stem from a lack of professionally led schooling during childhood.

Literacy in Europe

In societies dominated by the written word, literacy is a fundamental requirement for all adult residents in modern Europe. Literacy skills are crucial to full participation in society. It is needed in parenting, finding and keeping a job, managing one´s health, and to be able to take advantage of digital developments. Yet a high number of adult Europeans do not have sufficient literacy skills. According to the EU High Level Group of Experts on Literacy an estimated 20% of all adults in Europe is probable to lack the literacy skills needed to function fully in modern society. This means that an estimated 73 million European adults lack functional literacy. In their report from September 2012 [PDF], the expert group claims that Europe today faces a “literacy crisis”, and conclude with a call for collaborative action.

Towards a public library collaboration in Europe

Literacy is a foundation for most library activities, and the legitimacy and identity of the public library institutions in Europe are closely connected to the work European societies do for democratic development. Due to the fact that literacy is a question of democracy and democratization, it is obvious that the public libraries of Europe has a role to play in reducing functional illiteracy. It is stated in UNESCO Public Library Manifesto that one key mission for any public library is “supporting and participating in literacy activities and programmed for all age groups, and initiating such activities if necessary”.

Work to reduce illiteracy is already taking place in libraries across Europe. In a Europe facing a “literacy crisis” it is crucial to gather forces and intensify the work, with improved cooperation. To raise awareness and put functional illiteracy among adults more clearly on the agenda of European public libraries, it is an important step to create an European network of libraries and librarians on the topic.

Workshop in June 2014

With the purpose to create a network of public libraries and librarians on functional illiteracy among adults, a workshop is held in Botkyrka, Sweden, in June 2014. The workshop is called Adult illiteracy and second language perspectives: Toward a public library collaboration in Europe. The Workshop will combine theoretical seminars, presentations of literacy projects, and creative workshops on public library work and librarians roles and competencies regarding functional illiteracy among adults.